ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 577 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และรับฟังนโยบายนายกรัฐมนตรี

วันที่ 16 มีค 62 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย สทกจ. เชียงราย ททท เชียงราย ตร ทท เชียงราย จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และรับฟังนโยบายนายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย