ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2562 เปิดดู 801 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
จัดประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมศศิดารา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีคุณภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และท่านวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวของจังหวัดน่าน