ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2562 เปิดดู 763 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketing for Lanna Green Tourism Network)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketing for Lanna Green Tourism Network) ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วันที่ 2 – 4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมศศิดารา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน