ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 595 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketing for Lanna Green Tourism Network)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketing for Lanna Green Tourism Network) ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วันที่ 2 – 4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมศศิดารา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน