ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2562 เปิดดู 708 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว กิจกรรมการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวบุคลากร วันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย