ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2562 เปิดดู 793 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง