ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2562 เปิดดู 587 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กพ ประเทศไทยกับกรมประเมินและพัฒนารัฐกร ของ สปป. ลาว

วันที่ 24 เมษายน 62 เวลา 15.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กพ ประเทศไทยกับกรมประเมินและพัฒนารัฐกร ของ สปป. ลาว โดยมีเลขาธิการ กพ เป็นประธานฝ่ายไทย มีข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนจะดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการระดับกลางร่วมกันโดยเน้อด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันตลอดจนแก้ไขปัญหา อุปสรรคการทำงานร่วมกัน ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี่ บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย