ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2562 เปิดดู 790 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อสรุปรายงานและแก้ปัญหาการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและหน่วยงานที่ใหบริการในพื้นที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 62 เวลา 15.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อสรุปรายงานและแก้ปัญหาการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและหน่วยงานที่ใหบริการในพื้นที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง