ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 671 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK''

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดพระธาตุจอมสัก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียง ราย จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ ,เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวฯ,เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ ณ วัดพระธาตุจอมสัก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย