ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 714 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” ประจำปี พ.ศ.2562


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” ประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมกับอาจารย์ สุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ อาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และนายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย ท่ามกลางสื่อมวลชน และผู้เชี่ยวชาญในวงการถ่ายภาพมาร่วมรับฟังรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

การจัดแถลงข่าวการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2562 ในครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดเชียงรายให้มากขึ้น เน้นสถานที่ทุกแห่งที่เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งการผสมผสานในมิติของระบบนิเวศ ซึ่งจังหวัดเชียงรายตั้งเป้าการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายขยายตัวอีกในปีนี้ โดยกล่าวว่า “กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” เกิดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงราย และเป็นหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรมที่ดำเนินงานโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และสร้ายรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ยังจัดอยู่ในเมืองรองด้วยจำนวนของนักท่องเที่ยว 6 ล้านคนต่อปี แต่ด้วยศักยภาพทางพื้นที่และต้นทุนด้านอื่น ๆ เช่น ธรรมชาติอันสวยงาม ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออกและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่ากิจกรรมนี้น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายให้มากยิ่งขึ้นในทุกมิติ”

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” นี้ เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ โดยผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องเป็นภาพถ่ายภายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้น และต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยใช้ในกิจกรรมการแข่งขันอื่น ๆ มาก่อน และไม่ใช่ผลงานที่ดัดแปลงหรือทำซ้ำ ทั้งนี้ บุคคลหนึ่งสามารถส่งผลงานภาพถ่ายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี (ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2561) ส่งได้ไม่เกิน 2 ภาพและสงวนสิทธิ์การรับรางวัลที่ดีที่สุดเพียงรางวัลเดียวในกรณีที่ผลงานจากบุคคลนั้นได้รับรางวัลทั้งสองภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานภาพถ่าย เข้าร่วมประกวดได้ด้วยตนเองที่สำนักงานของ หจก.พร้อม ครีเอชั่น โทร. 093-8940199 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.facebook/enjoychiangrai หรือค้นหาคำว่า “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด”

สำหรับรางวัลการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” มี 5 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับเงินสด 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับสองพร้อมโล่รางวัล รับเงินสด 3,000 บาทพร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชยอีกสองรางวัล รับเงินสดรางวัลละ 1,000 บาทพร้อมโล่รางวัล ซึ่งผลงานภาพถ่ายทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายในการนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ผลตัดสินการประกวดภาพถ่าย จะประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562และจะมีการมอบรางวัลพร้อมจัดแสดงผลงานที่ชนะและเข้ารอบสุดท้ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายในวันที่ 8–9 มิถุนายน 2562 ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะต้องมาเข้ารับรางวัลด้วยตัวเองในวันจัดแสดงผลงานด้วย