ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 545 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การอบรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาบริบทและสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าเชียงราย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การอบรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาบริบทและสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าเชียงราย ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิมดชนะภัย จังหวัดเชียงราย