ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 714 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดประชุม GLOBAL RUNNING SUMMIT 2019 และการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ เชียงราย 2019

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดประชุม GLOBAL RUNNING SUMMIT 2019 และการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ เชียงราย 2019 21.1 โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิ่งระดับโลกมาให้ความรู้กับผู้จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนของประเทศไทย บุคลากรทางการกีฬา รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกด้านของการจัดการแข่งขัน โดยจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ เชียงราย 2019 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) เป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่มีมาตรฐานระดับสากล โดย เป็นความร่วมมือระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ชมรมวิ่งจังหวัดเชียงราย