ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 713 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างศักยภาพทางการตลาด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างศักยภาพทางการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ห้องประชุมหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด