ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 670 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง เส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในภาคเหนือที่มีศักยภาพ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีย์ไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง เส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในภาคเหนือที่มีศักยภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ณ โรงแรมฮาร์โมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน