ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 681 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเมืองสมุนไพรของภาคประชาชนและการพัฒนาผู้ประกอบการและการดำเนินงาน โดยนำแนวทางผลการประชุมเมืองสมุนไพร ไปพัฒนาโครงการเมืองสมุนไพรเชียงรายต่อไป

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเมืองสมุนไพรของภาคประชาชนและการพัฒนาผู้ประกอบการและการดำเนินงาน โดยนำแนวทางผลการประชุมเมืองสมุนไพร ไปพัฒนาโครงการเมืองสมุนไพรเชียงรายต่อไป ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย