ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 516 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับ Mrs.Kjcrsti Rodsmoen เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับ Mrs.Kjcrsti Rodsmoen เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย โดยมีกำหนดการเยือนจังหวัดเชียงราย เพื่อแนะนำตัวและรับทราบสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และมีความประสงค์เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย