ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 685 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับ Mrs.Kjcrsti Rodsmoen เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับ Mrs.Kjcrsti Rodsmoen เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย โดยมีกำหนดการเยือนจังหวัดเชียงราย เพื่อแนะนำตัวและรับทราบสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และมีความประสงค์เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย