ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 698 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรม: Fam Trip แหล่งน้ำพุร้อน โครงการ “สร้างมาตรฐานน้ำพุร้อน Chiangrai Lanna Spa City เพื่อนำไปใช้การบริการในธุรกิจสปาและโรงแรม ในจังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Lanna Wellness”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม: Fam Trip แหล่งน้ำพุร้อน โครงการ “สร้างมาตรฐานน้ำพุร้อน Chiangrai Lanna Spa City เพื่อนำไปใช้การบริการในธุรกิจสปาและโรงแรม ในจังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Lanna Wellness” ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องพื้นที่แหล่งน้ำพุร้อน และสถานประกอบการด้านน้ำพุร้อนและสปา จ.เชียงราย โดยนำผู้ประกอบการด้านน้ำพุร้อน สปา เอเจนท์ซี่ทัวร์ สื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการด้านน้ำพุร้อนและสปา แหล่งน้ำพุร้อนต่างๆในจังหวัดเชียงราย เพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแหล่งน้ำพุร้อนต่างๆ ให้มีการนำไปใช้ในธุรกิจบริการในสปาและโรงแรม หรือช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ รวมทั้ง เชื่อมโยงผู้ประกอบการแะพแหล่งจำหน่ายใหม่ให้มีช่องทางการตลาดร่วมกันมากขึ้น และนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งน้ำพุร้อน การท่องเที่ยหลักและการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นการสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป