ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 676 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการสำหรับการจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 4 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการสำหรับการจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 4 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 4 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย