ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 781 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา