ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2562 เปิดดู 716 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดงาน ศาสตร์ สาน ศิลป์ แผ่นดินพญามังราย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน ศาสตร์ สาน ศิลป์ แผ่นดินพญามังราย ณ วัดฝั่งหมิ่น อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย