ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2562 เปิดดู 652 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง Charida Kaikam Cycle Clinic จาก Nason Resort

เมื่อวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้ดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง Charida Kaikam Cycle Clinic จาก Nason Resort 172 หมู่ 7 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย ถึง ไร่บุญรอด ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย