ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 570 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมชี้แจงแนวทาง คำแนะนำ และข้อเสนอการพัฒนาการจัดการวิ่งมาราธอน ให้แก่นายดวิด แคทซ์ สมาชิกของคณะกรรมการด้านเทคนิคของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ และคณะ สำหรับการจัดกิจกรรม GLOBAL RUNNING EVENTS 2019

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงแนวทาง คำแนะนำ และข้อเสนอการพัฒนาการจัดการวิ่งมาราธอน ให้แก่นายดวิด แคทซ์ สมาชิกของคณะกรรมการด้านเทคนิคของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ และคณะ สำหรับการจัดกิจกรรม GLOBAL RUNNING EVENTS 2019 21.1 เพื่อออกใบรับรองตามมาตรฐาน IAAF ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 ณ สถานที่จัดการแข่งขันจังหวัดเชียงราย