ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2562 เปิดดู 678 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 ณ ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย