ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2562 เปิดดู 724 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน อ.แม่สรวย - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน อ.แม่สรวย - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ณ ห้องประชุมวิชัยรัตน์ ชั้น 3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงราย