ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2562 เปิดดู 622 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร (ถาวร) จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร (ถาวร) จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย