ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 568 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และพบปะพูดคุยกับท่านกงสุลใหญ่แห่งประเทศจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ และนางสาวแสงดาว แซ่หว่าง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และพบปะพูดคุยกับท่านกงสุลใหญ่แห่งประเทศจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในจังหวัดเชียงราย ณ ร้านอาหารยูนนาน โก-เชียง ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย