ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 เปิดดู 770 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 (The 4th ACMECS Tourism Ministerial Meeting)

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 (The 4th ACMECS Tourism Ministerial Meeting) โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มประเทศอาเซียนในระนาบของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คือ ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ รวมทั้งเวียดนาม ณ รร.เดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับเกียรติให้ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่จัดการประชุม ซึ่วนับเป็นเวทีระดับสากลในประเทศกลุ่มอาเซียน ที่ฉายภาพการเป็นผู้นำของประเทศไทย และยังเป็นส่วนหนึ่งของการตอกย้ำความมุ่งมั่นในมิติของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของมิตรประเทศ ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาค บนพื้นฐานของความร่วมมือที่จะยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ที่จะผลักดันให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกอย่างก้าวกระโดดต่อไป