ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 481 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมการจัดงาน Global Running Summit และงาน Chiang Rai 2019 21.1

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมการจัดงาน Global Running Summit และงาน Chiang Rai 2019 21.1 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อโปรโมทและสนับสนุนเมืองรอง ในเรื่องการสร้าง Sport Tourism Event เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงกีฬามวลชนตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี