ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 951 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
โครงการปลูกไม้ประจำถิ่น “ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด” จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการปลูกไม้ประจำถิ่น “ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด” จังหวัดเชียงราย จำนวน 109 ต้น มีต้นราชพฤกษ์, ต้นพญาเสือโคร่ง, ต้นกาสะลองคำ โดยมีข้าราชการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ, เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย, เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้รับการอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์) ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สล็อต