ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 60 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)


การอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

 

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ด้วยกรมการท่องเที่ยวได้กำหนดจัด กิจกรรมนี้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงชุมชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดจนกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

โดยมีกิจกรรมดังนี้

-การบรรยายเรื่อง“การท่องเที่ยวสีขาว”

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

-การบรรยายเรื่อง“การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและแนวโน้มการท่องเที่ยวยุคใหม่ (New Normal)”

โดยผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

-การบรรยายเรื่อง“การป้องกันไวรัสโคโรนาและการเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว”

โดยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

-การบรรยายเรื่อง“แนะนำการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์”

โดย เพจ ไปไหนดี

-แนะนำและชี้แจงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านที่พักนักเดินทางการบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

โดยผู้แทนกรมการท่องเที่ยว

ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย