[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม

art_trackเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 3/2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 3/2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 ของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านน้ำรีสอร์ท ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย การประชุมครั้งนี้มีการหารือในเรื่องสำคัญหลายเรื่อง อาทิ แนวทางความร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การประสานความร่วมมือการติดตามบุคคลผู้กระทำผิดที่หลบหนีข้ามแดน ที่สำคัญได้มีการหารือขอเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันสะพานมิตรภาพพรมแดนแห่งที่ 1 มีความแออัด เพื่อให้ราษฎรของทั้งสองฝั่งสามารถข้ามแดนได้เหมือนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ซึ่งปัจจุบันเปิดให้ผ่านเฉพาะรถบรรทุกสินค้า นอกจากนี้ ยังหารือในเรื่องการเตรียมการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง โดยเฉพาะมาตรการในการรองรับแรงงานเมียนมากลับบ้าน และการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากด้วย

art_trackพิธีเปิดงานลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงานลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ณ ลาน ร.5 ศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬา Airport game ครั้งที่ 15

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬา Airport game ครั้งที่ 15 โดยมี นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย (กรอ.จังหวัดเชียงราย) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย (กรอ.จังหวัดเชียงราย) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม1 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561(11 -17 เม.ย.2561) ใช้ชื่อว่า

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561(11 -17 เม.ย.2561) ใช้ชื่อว่า "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมงานเนื่องวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดเชียงราย และวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด เข้าร่วมงานเนื่องวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดเชียงราย และวันข้าราชการพลเรือน โดยมี นายณรงค์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ อาคารคชสาร สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมติดตามการบริหารโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (เส้นทางจักรยาน)

วันที่ 29 มีนาคม2560 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมติดตามการบริหารโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (เส้นทางจักรยาน) โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ณ ชุมชนบ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการอำนวยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีมอบถ้วยรางวัล ''การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561'' รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชายและประชาชนหญิง รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 น. จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำพิธีมอบถ้วยรางวัล ''การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561'' รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชายและประชาชนหญิง รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย (14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันฯ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สรุปผล ''การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560'' รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชายและประชาชนหญิง รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย (13th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2017) - รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสิงห์ เชียงรายยูไนเต็ด อะคาเดมี่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.กฤษณาทวีวิทย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ร.ร.กิตติคุณเทิง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมมูลาฮีดิน - รุ่นอายุไม่เกิน14ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.แม่จันวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.อบจ.เชียงราย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ JT ฟาร์ม อะคาเดมี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เด็กดีวิทยาคม - รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.สามัคคี วิทยาคม 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.อบจ.เชียงราย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ แม่สาย NT รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.เทศบาล 6 - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเยาวชนเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.เทิงวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.แม่จันวิทยาคม - รุ่นประชาชนหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.เทิงวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมพรพ่อขุน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ร.ร.อบจ.เชียงราย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ JT ฟาร์ม อะคาเดมี รุ่นประชาชนชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมพลบดี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมศิษย์เก่า ท.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ทีม อบต.บ้านดู่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมพันทิพย์

art_trackให้สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ เพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิจัยเรื่อง ''แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ"

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ เพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิจัยเรื่อง ''แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ" ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านผาหมี ,หมู่บ้านผาฮี้ ,ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ(แนวชายแดนไทย-เมียนมา)และวัดหิรัญญาวาส อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านผาหมี ,หมู่บ้านผาฮี้ ,ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ(แนวชายแดนไทย-เมียนมา)และวัดหิรัญญาวาส อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวต่อไป

art_trackให้การต้อนรับ นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 มีนาคม เวลา 10.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือเวทีประชาคมและหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือเวทีประชาคมและหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมงานมโหฬาร 17 เผ่า และปีท่องเที่ยวลาว 2018 ที่แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 18-19 มีนาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานมโหฬาร 17 เผ่า และปีท่องเที่ยวลาว 2018 ที่แขวหลวงน้ำทา โดยมี เจ้าแขวงหลวงน้ำทา เป็นประธานพิธี ณ โรงแรมอุดมสิน แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว

art_trackพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงตุง - เชียงรุ้ง - เชียงทอง)

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงตุง - เชียงรุ้ง - เชียงทอง) โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยมุ่งเป้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยว 5 เชียง ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ไทย จีน เมียนมา และ สปป.ลาว หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_track เข้าร่วมพิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวให้โอวาทคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 139 คน นักกีฬาหญิง 121 คน และผู้ควบคุมคุมทีม 76 คน รวมทั้งสิ้น 336 คน โดยนมัสการ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ให้พรและรดน้ำมนต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกันของจังหวัดเชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน ปอ. คำพัน เผยยะวง เจ้าแขวง แขวงบ่อแก้ว พร้อมด้วย รองเจ้าแขวง ,เจ้าเมืองห้วยทราย ,เจ้าเมืองต้นผึ้ง และเจ้าเมืองปากทา สปป.ลาว ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกันของจังหวัดเชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนกงสุล สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมสามัคคี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ,นางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนกงสุล สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมสามัคคี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

art_trackพิธีเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงตุง - เชียงรุ้ง - เชียงทอง) ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงตุง - เชียงรุ้ง - เชียงทอง) ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี รองเจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว รองกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง หัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงอุดมไชย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สถิติจังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่สาย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ไทย จีน เมียนมา และ สปป.ลาว ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

art_trackให้สัมภาษณ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ นายหัสนัย ผัดวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธ์ุม้งผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 18 ปี และ รุ่นประชาชนหญิง

วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 18 ปี และ รุ่นประชาชนหญิง ''14 Thailand Prime Minister Cup 2018 ''(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย) ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมอาหารสี่มุมเมือง(อำเภอพาน เชียงของ แม่สายและเมืองเชียงราย)

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมอาหารสี่มุมเมือง(อำเภอพาน เชียงของ แม่สายและเมืองเชียงราย) เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนายกระดับชมรมให้เป็นที่ประจักษ์ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบจำหน่ายอาหารในเขตจังหวัดเชียงราย รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยชมรมร้านอาหารแผงลอยเทศบาลนครเชียงราย ณ ลานกาสะลอง 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackให้สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อังสุมาลิน จำนงชอบ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อังสุมาลิน จำนงชอบ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ในหัวข้อแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงรายในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุม/สัมมนา/การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมหารือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และกีฬาคนพิการ

Chiang Rai Provincial Tourism-Sports อยู่กับ Sert Chaiyananta 9 มีนาคม เวลา 9:18 น. · วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และกีฬาคนพิการ ณ วัดร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนาเพื่อสร้างศักยภาพเตรียมความพร้อมของพื้นที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ( Green Tourism)

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนาเพื่อสร้างศักยภาพเตรียมความพร้อมของพื้นที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ( Green Tourism) ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน community Base Tourism จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน community Base Tourism จังหวัดเชียงราย การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายด่านศุลกากรเชียงแสน

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายด่านศุลกากรเชียงแสน ณ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านท่าขันทอง ณ โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านท่าขันทอง ณ โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_trackจัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงทำความเข้าใจและระดมสมองเพื่อสร้างกลไกประสานงานกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและนำเสนอกลไก Cluster Base Management เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงทำความเข้าใจและระดมสมองเพื่อสร้างกลไกประสานงานกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและนำเสนอกลไก Cluster Base Management เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackมอบถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ให้กับนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่น 12 ปี ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ให้กับนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่น 12 ปี ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 ''14 Thailand Prime Minister Cup 2018 ''(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย) ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_track เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ วัดศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เจียงฮายเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) น้ำกกเกมส์

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เจียงฮายเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) น้ำกกเกมส์ โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "๒,ooo ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "๒,ooo ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง" โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้ารับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 พร้อมเกียรติบัตร ในการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการรวมกันในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้ารับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 พร้อมเกียรติบัตร ในการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการรวมกันในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2561 จากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน “คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน “คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์” โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอขุนตาล เป็นประธานในพิธีเปิด และนางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศาลารอยพระบาทบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย การจัดกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน “คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์” ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ก็คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายต่อไป

art_trackเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ด้านโครงสร้าง กระบวนงาน กฎหมาย บุคลากร)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ด้านโครงสร้าง กระบวนงาน กฎหมาย บุคลากร) โดยมี นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุม ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานเชิงสถิติของแต่ละหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยในวันนี้คณะกรรมการฯได้เห็นชอบในหลักการแล้วให้แต่ละหน่วยงานไปทบทวนเพื่อความถูกต้องครบถ้วนแล้วยืนยันข้อมูลให้สนง.สถิติ(ฝ่ายเลขา)ต่อไป

art_trackสังเกตการณ์และให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ในพื้นที่บ้านสันยาว ตำบลห้วยไคร้ บ้านเกล็ดทอง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ออกสังเกตการณ์และให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ในพื้นที่บ้านสันยาว ตำบลห้วยไคร้ บ้านเกล็ดทอง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackให้สัมภาษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ ‘’การส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยว ‘’ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackโรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมแถลงข่าวการจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าว ณ โรงแรมเดอะเลเจนต์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย - ลาว '' Chiangkhong Run For Friendship''

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. จังหวัดเชียราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโน และวัดใหม่ศรีร่มเย็น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย - ลาว '' Chiangkhong Run For Friendship'' ณ บริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

art_trackให้สัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวไมซ์และบริการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวไมซ์และบริการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

art_trackร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่ง ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย - ลาว '' Chiangkhong Run For Friendship''

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่ง ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย - ลาว '' Chiangkhong Run For Friendship'' กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ

art_trackประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย,ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ,ชมรมร้านอาหาร เขตเทศบาลเชียงราย,ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย,ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ,ชมรมร้านอาหาร เขตเทศบาลเชียงราย,ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

art_trackโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ 9

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดอยแม่สลองและบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ท่านปรีดิยาธร เทวกุลและคณะ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดอยแม่สลองและบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่อไป ณ ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

art_trackงานแถลงข่าว วิ่งมาราธอน ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน “ Chiang Khong Run for Friendship

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าว วิ่งมาราธอน ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน “ Chiang Khong Run for Friendship" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ด่านพรมแดนเชียงของ สะพานมิตรภาพไทย- ลาว แห่งที่ 4

art_trackร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพิธีสมโภชถวายมณฑปประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพิธีสมโภชถวายมณฑปประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ที่หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

art_trackกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK''

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย รวมทั้งส่วนราชการและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเชียงแสน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย