[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม

art_trackกิจกรรมประกวด อาหารถิ่น อาหารไทย ปลอดภัย ถูกใจนักท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมประกวด อาหารถิ่น อาหารไทย ปลอดภัย ถูกใจนักท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism โดยมีนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีและมอบรางวัลให้กับทีมที่เข้าร่วมการประกวดณ ลานโอเพ่นเลาท์ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีมอบป้ายร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า ที่ใช้สินค้าปลอดภัย ประจำปี 2561-2562

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบป้ายร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า ที่ใช้สินค้าปลอดภัย ประจำปี 2561-2562 โดยมีนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดและมอบป้าย และได้รับเกียรติจากประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ,ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ,รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย,ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย,ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารการเกษตรและสหกรณ์เชียงราย และหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมอบป้าย ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ ไซต์เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินโครงการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสำรวจร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้าต่างๆในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา และน่าน โดยได้ประเมินมาตรฐานความปลอดภัยร้านอาหารที่ใช้สินค้าปลอดภัย ทั้งวัตถุดิบ เครื่องปรุง ตลอดจนสามารถสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค เป็นจำนวนกว่า 500 แห่ง ในภาคเหนือตอนบน 2 หลังจากการประเมินแล้วให้คะแนนแล้ว ได้ทำการคัดเลือกสถานประกอบการให้เหลือจำนวน 200 แห่ง โดยสถานประกอบดังกล่าวจะได้รับป้ายรับรองมาตรฐานโครงการ เพื่อเป็นสิ่งชี้วัดความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและความปลอดภัยในการรับประทานอาหาร รวมถึงทำให้การท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน 2 มีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน อีกด้วย

art_trackกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ทุกวันพุธ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ทุกวันพุธ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย #สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเอง #กลุ่มกีฬา

art_trackกิจกรรม สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์วัฒนธรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ( เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน )

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์วัฒนธรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ( เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ) เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชาติพันธุ์กลุ่มลุ่มน้ำโขง และประเทศเพื่อนบ้าน GMS ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

art_trackกิจกรรมประกวดทำอาหารถิ่น อาหารไทย ปลอดภัย ถูกใจนักท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว (Green Tourism)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงราย จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมประกวดทำอาหารถิ่น อาหารไทย ปลอดภัย ถูกใจนักท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว (Green Tourism) โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหารของผู้ประกอบการและผู้บริโภค และเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟภาคเหนือตอนบน 2 สร้างมาตรฐานด้านอาหาร กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าวถึงภาพรวมของกิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว และการจัดประกวดแข่งขันทำอาหารถิ่น อาหารไทย ปลอดภัย ถูกใจนักท่องเที่ยว ณ ร้านอาหารสบันงา ขันโตก อำเภอเมืองเชียงราย

art_trackการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส Chiangrai Cup for Chiangrai Game ประจำปี2561

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561เวลา 13.00 น นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปิดและมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส Chiangrai Cup for Chiangrai Game ประจำปี2561 ณ สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลสรุปการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเมืองA ได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเงินสด 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ อำเภอแม่สรวย รางวัลเงินสด 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ อำเภอแม่สาย รางวัลเงินสด 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่อำเภอเมืองA รางวัลเงินสด 2,000 บาท

art_trackพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมืองเชียงราย

art_trackกิจกรรมอาสา ''ทำความดี ทำด้วยหัวใจ'' เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมอาสา ''ทำความดี ทำด้วยหัวใจ'' เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

art_trackงานเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 118 ปี

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 118 ปี ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ โครงการพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องมรกต ชั้น 6 โรงแรมวังคำ อำเภอเมืองเชียงราย โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

art_trackพิธีเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน ที่บริเวณอาคาร Downtown สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน ที่บริเวณอาคาร Downtown สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดและนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวขนส่งมวลชนแห่งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ การเดินทางสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความประทับใจ ที่สำคัญก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" ที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ บ้านหาดบ้าย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 นายเสริฐ ไชยนานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" ที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ บ้านหาดบ้าย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะ รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยตรง และนำเอาบริการต่างๆ ของส่วนราชการมาให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับพี่น้องประชาชน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ การจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและพันธุ์ปลาให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอเชียงของด้วย

art_trackพิธีเปิดกิจกรรม "Bike for Chiangrai Game"

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 05.30 น. นายเสริฐ ไชยนานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "Bike for Chiangrai Game" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หารายได้ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "น้ำกกเกมส์"โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายเสริฐ ไชยนานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีการจุดเทียนและสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

art_trackพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสเชียงรายคัพ (Chiangrai CUP for Chiangrai Game 2018)

วันเสาร์ที่ 13ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสเชียงรายคัพ (Chiangrai CUP for Chiangrai Game 2018) โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดและนายเสริฐ ไชยยายันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดกิจกรรม ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการนี้ มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมอำเภอป่าแดด พบกับ ทีมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นคู่เปิดสนาม

art_trackพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในพิธีได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และกิจกรรมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

art_trackลงพื้นที่สำรวจวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่สำรวจวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ร่วมกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา และบริหารจัดการรองรับนักท่องเที่ยว ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน”

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเขียงราย เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน”โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมเชิงปฏิบัตการเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเหนือ

วันที่ 11 ตค 61 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเหนือ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย โดยมี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ท่านรองปลัดทวีศักดิ์ และอธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมมอบนโยบาย และท่านสมบูรณ์ ศิริเวช เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

art_trackกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน" sport for all 4.0 "

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน" sport for all 4.0 " ณ ลานกิจกรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จะงหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันพุธที่ 3 ตุลาคม เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร

art_trackมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 20 ปี การดำเนินงาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 20 ปี การดำเนินงาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของกระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของกระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีประดับอินทรธนูฯ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

art_trackกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK''

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ ,เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวฯ, เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ,เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และอาสาอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมงาน Gran Opening The Riverie By Katathani “อยู่ม่วน กิ๋นหวาน บ่พลั้ง ฮื้อเป๋นตี้ตั้ง พักผ่อน” ณ โรงแรม เดอะ ริเวอรี่ บาย กะตะธานี เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน Gran Opening The Riverie By Katathani “อยู่ม่วน กิ๋นหวาน บ่พลั้ง ฮื้อเป๋นตี้ตั้ง พักผ่อน” ณ โรงแรม เดอะ ริเวอรี่ บาย กะตะธานี เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "Sports For All 4.0 " ประจำปี 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "Sports For All 4.0 " ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 75 คน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย

art_trackลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการแข่งขันฟุตบอล CRRU Youth Leagvr

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการแข่งขันฟุตบอล CRRU Youth Leagvr ระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานประถมศึกษาเขต 1 เชียงราย สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

art_trackงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียง "5 Chiang Lanna & LanChang Legend"

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียง "5 Chiang Lanna & LanChang Legend" โดยได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ โรงแรม เดอะรีเวอรี่ บายกะตะธานี เชียงราย งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียง ประกอบไปด้วย เชียงรุ่ง เมืองสิบสองปันนา ประเทศจีน เชียงทอง หลวงพระบาง สปป.ลาว รัฐฉานตอนใต้ ประเทศเมียนมา คือ เชียงตุง รวมถึง เชียงราย และเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 5 เมือง เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมต่อกัน มีศักยภาพและโอกาสที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ โดยมีผู้แทนจาก 5 เชียง ร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก ภายในงานยังได้จัดบูธแสดงสินค้าจากเครือข่าย 5 เชียง นำมาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ 5 เชียง โดยเฉพาะจากจีน เดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงรายและเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึง 31.51% และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก เนื่องจากตลอด 20 ปีที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียง มาโดยตลอด

art_trackพิธีเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว (เจ้าบ้านที่ดี) Local Hero

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว (เจ้าบ้านที่ดี) Local Hero โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) "เจียงฮายเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2562) "น้ำกกเกมส์" ครั้งที่ 5/2561

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) "เจียงฮายเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2562) "น้ำกกเกมส์" ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอู่หลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำจุดบริการสถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 1 ณ สถานีขนส่งขนส่งเชียงราย แห่งที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackการแข่งขันบางกอกแอร์เวย์ เชียงรายมาราธอน

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 05.30น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันบางกอกแอร์เวย์ เชียงรายมาราธอน โดยมีนักวิ่งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5000 กว่าคน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมพิมานอิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาจีน (Seminar Course) สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาจีน (Seminar Course) สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดและนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงฯ ณ ห้องประชุมเรือนหงส์ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ ''บ่อ ฉ่อง ตุ๊'' ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ ''บ่อ ฉ่อง ตุ๊'' ประจำปี 2561 ณ ลานพระสยามเทวธิราช ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

art_trackการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. จังหวัดเชียงราย ร่วมกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 13 กันยายน 2561 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่เยาวชนของชาติได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล เป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและฝึกฝนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

art_trackการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2561 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2561 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อสรุปผลและติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 โดยมีข้าราชการ ,เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย,สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต2 ,ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย,เจ้าหน้าที่พลศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมการหารือแนวทางการส่งมอบสนามกีฬาประจำเภอเชียงของ และสนามกีฬาประจำอำเภอเทิง ตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการหารือแนวทางการส่งมอบสนามกีฬาประจำเภอเชียงของ และสนามกีฬาประจำอำเภอเทิง ตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ดร .ประพันธ์ ไพรอังกูล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบุคคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ

art_trackการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งโขง ไทย - ลาว (เชียงของ -ห้วยทราย) ประจำปี 2561 ( ภายใต้โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส) ณ สนามกีฬาประจำอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. กรมพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งโขง ไทย - ลาว (เชียงของ -ห้วยทราย) ประจำปี 2561 ( ภายใต้โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส) ณ สนามกีฬาประจำอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด และนายเสริฐไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้ผู้แทนนายอำเภอเชียงของ ผู้แทน สปป.ลาว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะนักกีฬาจากจังหวัดเชียงราย และ สปป.ลาว ประชาชนในพื้นที่ฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

art_trackกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย อาสาอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเครือข่ายจิตอาสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

art_trackงานประเพณีโล้ชิงช้า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานประเพณีโล้ชิงช้า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนดอยแม่แสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ตำบลแม่สลองใน อำเภอเเม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเชียงราย(คสป) ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเชียงราย(คสป) ครั้งที่ 9/2561 โดยมี นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackการสัมมนาบุคลากรกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ในการให้บริการงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือเขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนฯ เข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ในการให้บริการงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยมี นายอุดม มัตสยะวินิชกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายแก่บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

art_trackเข้าร่วมการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานและการนำเสนอผลงานตามโครงการนายอำเภอแหวานเพชร ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานและการนำเสนอผลงานตามโครงการนายอำเภอแหวานเพชร ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

art_trackลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำและวัดพระธาตุผาเงา ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่ส่วนเกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำและวัดพระธาตุผาเงา ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_trackลงพื้นที่สำรวจวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และดอยผาหมี ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย,ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่ส่วนเกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และดอยผาหมี ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561โดยมี นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมเอ็มบูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หรือ Sport For all 4.0”

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หรือ Sport For all 4.0” โดยมีข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackต้อนรับนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ และคณะ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 20.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ และคณะ ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.19 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ "บ่อ ฉ่อง ตุ๊" ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ "บ่อ ฉ่อง ตุ๊" ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์บริการการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)และการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทยลาว ณ ห้องประชุมออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์บริการการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)และการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทยลาว ณ ห้องประชุมออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จีงหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หรือ Sport For all 4.0”

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หรือ Sport For all 4.0” โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายอย่างทั่วถึง ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้คนไทยได้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังคำกล่าวที่ว่า กีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 - 16.30 น. โดยมีข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาไทย-ลาว และกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาไทย-ลาว และกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมงานแถลงข่าวการออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) "เจียงฮายเกมส์" กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) "น้ำกกเกมส์" ครั้งที่ 4/2561

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) "เจียงฮายเกมส์" กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) "น้ำกกเกมส์" ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackหัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายและศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายอักษร แสนใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายและศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ

art_trackเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติวางพานพุ่มถวายราชสดุดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.09 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติวางพานพุ่มถวายราชสดุดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ บริเวณอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ บริเวณอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย , สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงรายและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย)ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย)ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดกิจกรรมปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดกิจกรรมปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในการจัดกิจกรรมปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 เส้นทาง ณ อำเภอเชียงแสน – อำเภอเชียงของ – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เมืองห้วยทราย) – อำเภอแม่สาย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (จังหวัดท่าขี้เหล็ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ประชาสัมพันธ์เส้นทางการปั่นจักรยานสู่แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่พื้นที่ รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

art_trackร่วมถวายเครื่องราชสักการะ ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่า จำนวน 12 คนและโค้ช 1 คน ณ วณอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่า จำนวน 12 คนและโค้ช 1 คน ณ วณอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจญาตินักฟุตบอล ทั้งนี้ได้ร่วมทำความสะอาดร่วมกับเจ้าหน้าที่พละศึกษาบริเวณห้องสุขาชายและได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มีจิตอาสาช่วยดูแลความสะอาดให้กับผู้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

art_trackทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ,ช่วยงานโรงครัวพระราชทาน และปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลให้กับสื่อมวลชนชาวต่างชาติที่มาลงทะเบียนในการลงพื้นที่ทำข่าว ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่พละศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ,ช่วยงานโรงครัวพระราชทาน และปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลให้กับสื่อมวลชนชาวต่างชาติที่มาลงทะเบียนในการลงพื้นที่ทำข่าว ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ช จำนวน 13 คน ที่ถ้ำหลวง -ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ช จำนวน 13 คน ที่ถ้ำหลวง -ขุนน้ำนางนอน อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ เพื่อสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ เพื่อสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และได้ประสานเครือข่าย CBT บ้านสันทางหลวง ให้บริการนวดตอกเส้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและญาติผู้สูญหาย ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และได้ประสานเครือข่าย CBT บ้านสันทางหลวง ให้บริการนวดตอกเส้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและญาติผู้สูญหาย ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackจพล.ร่วมแรงร่วมใจดูแลสุขอนามัยให้ จนท.ช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาและกีฬา จังหวัดเชียงราย(จพล.) จำนวน 8 คน ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือและดูแลสุขอนามัย ทำความสะอาดห้องน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า และผู้ฝึกสอน รวม 13 ชีวิต ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ขอบคุณภาพข่าวจาก :http://www.nationtv.tv/main/content/378637908/

art_trackลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้นหานักฟุตบอลและโค้ช จำนวน 13 คน ที่พลัดหลงในถ้ำหลวง -ขุนน้ำนางนอน

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้นหานักฟุตบอลและโค้ช จำนวน 13 คน ที่พลัดหลงในถ้ำหลวง -ขุนน้ำนางนอน อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK''

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackให้การต้อนรับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.40 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย,ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย,หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวง อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackให้สัมภาษณ์มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ในหัวข้อ ''การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของดอยแม่สลองในการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว''

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ในหัวข้อ ''การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของดอยแม่สลองในการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว'' ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) "เจียงฮายเกมส์" การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2562) ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) "เจียงฮายเกมส์" การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2562) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง ประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.)ครั้งที่ 7 /2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง ประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.)ครั้งที่ 7 /2561 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

art_trackกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นสู่พระธาตุดอยตุง" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและรณรงค์ 3ล้าน 3ปี เลิกสูบบุหรี่ทั่วไทย

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นสู่พระธาตุดอยตุง" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและรณรงค์ 3ล้าน 3ปี เลิกสูบบุหรี่ทั่วไทย ณ สถานีขนส่งดอยตุง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรม“โคขุนเชียงราย เนื้อโคคุณภาพ ท้องถิ่นล้านนา”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม“โคขุนเชียงราย เนื้อโคคุณภาพ ท้องถิ่นล้านนา” โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ณ ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK''

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดร่องเสือเต้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดโครงการงานนำระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารลงใต้ดิน บริเวณหน้าวัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเชียงราย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการงานนำระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารลงใต้ดิน บริเวณหน้าวัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีระดับจังหวัด Chiangrai Band Concert. Contest 2018

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและก่ีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับชมรมสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงและละครเชียงราย จัดกิจกรรมการประกวดดนตรีระดับจังหวัด Chiangrai Band Concert Contest 2018 ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สวยตุงและโคมนครเฉลิมพระเกียรติ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียงของ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับนายสมบัติ คุรุพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียงของ ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดงานพุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา (เชิญตะวัน Art Festival)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเชียงราย มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานพุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา (เชิญตะวัน Art Festival)อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์วิปัสนาสากล ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับนายสมบัติ คุรุพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ โดยมีนายธวิท ติยะกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรตำบลเวียง และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานฯ ซึ่งเดินทางมาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมคณะฯ (ค.ต.ป.กก.) ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายอำเภอเชียงของ ผอ.กกท.ชร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

art_trackพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานร้านอาหาร TRQS และเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการปิดตา – เปิดใจสัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการต้อนรับ บริการอาหาร และเครื่องดื่มของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 พค 61 เวลา 09.00 น นายเสริฐ ไชยยานันตา ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานร้านอาหาร TRQS และเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการปิดตา – เปิดใจสัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการต้อนรับ บริการอาหาร และเครื่องดื่มของจังหวัดเชียงราย โดยโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงราย กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว โดยเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเชียงรายให้มีฤดูกาลท่องเที่ยวตลอดปี มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางเลือก สู่กลุ่มเป้าหมายให้มาก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวของเชียงรายมีมาตรฐานสู่ระดับสากล ณ โรงแรมพิมานอินน์ จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดงาน ''ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย ประจำปี 2561 ''

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ''ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย ประจำปี 2561 '' โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นแระธานพิธีเปิด ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร แผ่นใยไหม ชุมชนบ้านปางห้า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร แผ่นใยไหม ชุมชนบ้านปางห้า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackการจัดงาน "พุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา เชิญตะวัน Art Festival"

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย แถลงข่าวร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ,วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ในการจัดงาน "พุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา เชิญตะวัน Art Festival" โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2561 อาคารสูญญาตาคาร ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (14 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนเขตภาคเหนือตอนบน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (14 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนเขตภาคเหนือตอนบน โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลและนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย (สนาม 3) อำเภอเมืองเชียงราย ทั้งนี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมสื่อมวลชนฯ เชียงราย เลขานายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย สำหรับทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมของจังหวัดพะเยา

art_trackพิธีเปิด''การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ''(14th Thailand Prime Minister Cup 2018 ) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561 รุ่น 16 ปี,รุ่นประชาชนหญิง (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน )

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับกรมพลศึกษา จัดพิธีเปิด''การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ''(14th Thailand Prime Minister Cup 2018 ) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561 รุ่น 16 ปี,รุ่นประชาชนหญิง (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ) จังหวัดเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรม Hug Chiangrai Bike Adventure in the city : ปั่นเส้นทางเดียว เที่ยวได้รอบเมือง ภายใต้โครงการเปิดตาเปิดใจ สัมผัสเชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน กิจกรรม Chiangrai Adventure

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม Hug Chiangrai Bike Adventure in the city : ปั่นเส้นทางเดียว เที่ยวได้รอบเมือง ภายใต้โครงการเปิดตาเปิดใจ สัมผัสเชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน กิจกรรม Chiangrai Adventure โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 2

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand) จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand) จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรมการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK''

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community Based Tourism) จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community Based Tourism) จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีถวายน้ำสงกรานต์ คารวะดำหัว พระเถรานุเถระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงกรานต์ คารวะดำหัว พระเถรานุเถระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 ณ พุทธมณฑล 750 ปีเมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและปลัดจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2561

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและปลัดจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีสรงน้ำพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackงานสงกรานต์สะบายดีปีใหม่ 2561 ครั้งที่2 ภายใต้การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์อำเภอเชียงของ ประจำปี2561

วันที่ 14 เมษายน 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อำเภอเชียงของ จัดงานสงกรานต์สะบายดีปีใหม่ 2561 ครั้งที่2 ภายใต้การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์อำเภอเชียงของ ประจำปี2561 ณ เกาะดอนโป่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งโขง ระหว่างประชาชนไทย-ลาว

art_trackเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 3/2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 3/2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 ของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านน้ำรีสอร์ท ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย การประชุมครั้งนี้มีการหารือในเรื่องสำคัญหลายเรื่อง อาทิ แนวทางความร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การประสานความร่วมมือการติดตามบุคคลผู้กระทำผิดที่หลบหนีข้ามแดน ที่สำคัญได้มีการหารือขอเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันสะพานมิตรภาพพรมแดนแห่งที่ 1 มีความแออัด เพื่อให้ราษฎรของทั้งสองฝั่งสามารถข้ามแดนได้เหมือนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ซึ่งปัจจุบันเปิดให้ผ่านเฉพาะรถบรรทุกสินค้า นอกจากนี้ ยังหารือในเรื่องการเตรียมการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง โดยเฉพาะมาตรการในการรองรับแรงงานเมียนมากลับบ้าน และการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากด้วย

art_trackพิธีเปิดงานลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงานลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ณ ลาน ร.5 ศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬา Airport game ครั้งที่ 15

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬา Airport game ครั้งที่ 15 โดยมี นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย (กรอ.จังหวัดเชียงราย) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย (กรอ.จังหวัดเชียงราย) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม1 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561(11 -17 เม.ย.2561) ใช้ชื่อว่า

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561(11 -17 เม.ย.2561) ใช้ชื่อว่า "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมงานเนื่องวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดเชียงราย และวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด เข้าร่วมงานเนื่องวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดเชียงราย และวันข้าราชการพลเรือน โดยมี นายณรงค์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ อาคารคชสาร สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมติดตามการบริหารโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (เส้นทางจักรยาน)

วันที่ 29 มีนาคม2560 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมติดตามการบริหารโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (เส้นทางจักรยาน) โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ณ ชุมชนบ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการอำนวยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีมอบถ้วยรางวัล ''การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561'' รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชายและประชาชนหญิง รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 น. จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำพิธีมอบถ้วยรางวัล ''การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561'' รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชายและประชาชนหญิง รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย (14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันฯ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สรุปผล ''การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560'' รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชายและประชาชนหญิง รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย (13th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2017) - รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสิงห์ เชียงรายยูไนเต็ด อะคาเดมี่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.กฤษณาทวีวิทย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ร.ร.กิตติคุณเทิง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมมูลาฮีดิน - รุ่นอายุไม่เกิน14ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.แม่จันวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.อบจ.เชียงราย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ JT ฟาร์ม อะคาเดมี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เด็กดีวิทยาคม - รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.สามัคคี วิทยาคม 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.อบจ.เชียงราย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ แม่สาย NT รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.เทศบาล 6 - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเยาวชนเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.เทิงวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.แม่จันวิทยาคม - รุ่นประชาชนหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.เทิงวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมพรพ่อขุน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ร.ร.อบจ.เชียงราย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ JT ฟาร์ม อะคาเดมี รุ่นประชาชนชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมพลบดี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมศิษย์เก่า ท.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ทีม อบต.บ้านดู่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมพันทิพย์

art_trackให้สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ เพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิจัยเรื่อง ''แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ"

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ เพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิจัยเรื่อง ''แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ" ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านผาหมี ,หมู่บ้านผาฮี้ ,ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ(แนวชายแดนไทย-เมียนมา)และวัดหิรัญญาวาส อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านผาหมี ,หมู่บ้านผาฮี้ ,ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ(แนวชายแดนไทย-เมียนมา)และวัดหิรัญญาวาส อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวต่อไป

art_trackให้การต้อนรับ นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 มีนาคม เวลา 10.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือเวทีประชาคมและหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือเวทีประชาคมและหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมงานมโหฬาร 17 เผ่า และปีท่องเที่ยวลาว 2018 ที่แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 18-19 มีนาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานมโหฬาร 17 เผ่า และปีท่องเที่ยวลาว 2018 ที่แขวหลวงน้ำทา โดยมี เจ้าแขวงหลวงน้ำทา เป็นประธานพิธี ณ โรงแรมอุดมสิน แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว

art_trackพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงตุง - เชียงรุ้ง - เชียงทอง)

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงตุง - เชียงรุ้ง - เชียงทอง) โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย , ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยมุ่งเป้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยว 5 เชียง ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ไทย จีน เมียนมา และ สปป.ลาว หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_track เข้าร่วมพิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวให้โอวาทคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 139 คน นักกีฬาหญิง 121 คน และผู้ควบคุมคุมทีม 76 คน รวมทั้งสิ้น 336 คน โดยนมัสการ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ให้พรและรดน้ำมนต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกันของจังหวัดเชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน ปอ. คำพัน เผยยะวง เจ้าแขวง แขวงบ่อแก้ว พร้อมด้วย รองเจ้าแขวง ,เจ้าเมืองห้วยทราย ,เจ้าเมืองต้นผึ้ง และเจ้าเมืองปากทา สปป.ลาว ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกันของจังหวัดเชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนกงสุล สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมสามัคคี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ,นางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนกงสุล สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมสามัคคี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

art_trackพิธีเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงตุง - เชียงรุ้ง - เชียงทอง) ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงตุง - เชียงรุ้ง - เชียงทอง) ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี รองเจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว รองกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง หัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงอุดมไชย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สถิติจังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่สาย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ไทย จีน เมียนมา และ สปป.ลาว ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

art_trackให้สัมภาษณ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ นายหัสนัย ผัดวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธ์ุม้งผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 18 ปี และ รุ่นประชาชนหญิง

วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 18 ปี และ รุ่นประชาชนหญิง ''14 Thailand Prime Minister Cup 2018 ''(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย) ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมอาหารสี่มุมเมือง(อำเภอพาน เชียงของ แม่สายและเมืองเชียงราย)

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมอาหารสี่มุมเมือง(อำเภอพาน เชียงของ แม่สายและเมืองเชียงราย) เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนายกระดับชมรมให้เป็นที่ประจักษ์ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบจำหน่ายอาหารในเขตจังหวัดเชียงราย รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยชมรมร้านอาหารแผงลอยเทศบาลนครเชียงราย ณ ลานกาสะลอง 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackให้สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อังสุมาลิน จำนงชอบ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อังสุมาลิน จำนงชอบ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ในหัวข้อแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงรายในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุม/สัมมนา/การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมหารือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และกีฬาคนพิการ

Chiang Rai Provincial Tourism-Sports อยู่กับ Sert Chaiyananta 9 มีนาคม เวลา 9:18 น. · วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และกีฬาคนพิการ ณ วัดร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนาเพื่อสร้างศักยภาพเตรียมความพร้อมของพื้นที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ( Green Tourism)

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนาเพื่อสร้างศักยภาพเตรียมความพร้อมของพื้นที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ( Green Tourism) ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน community Base Tourism จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน community Base Tourism จังหวัดเชียงราย การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายด่านศุลกากรเชียงแสน

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายด่านศุลกากรเชียงแสน ณ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านท่าขันทอง ณ โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านท่าขันทอง ณ โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_trackจัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงทำความเข้าใจและระดมสมองเพื่อสร้างกลไกประสานงานกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและนำเสนอกลไก Cluster Base Management เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงทำความเข้าใจและระดมสมองเพื่อสร้างกลไกประสานงานกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและนำเสนอกลไก Cluster Base Management เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackมอบถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ให้กับนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่น 12 ปี ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ให้กับนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่น 12 ปี ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 ''14 Thailand Prime Minister Cup 2018 ''(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย) ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_track เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ วัดศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เจียงฮายเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) น้ำกกเกมส์

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เจียงฮายเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) น้ำกกเกมส์ โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "๒,ooo ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "๒,ooo ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง" โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้ารับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 พร้อมเกียรติบัตร ในการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการรวมกันในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้ารับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 พร้อมเกียรติบัตร ในการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการรวมกันในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2561 จากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน “คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน “คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์” โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอขุนตาล เป็นประธานในพิธีเปิด และนางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศาลารอยพระบาทบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย การจัดกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน “คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์” ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ก็คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายต่อไป

art_trackเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ด้านโครงสร้าง กระบวนงาน กฎหมาย บุคลากร)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ด้านโครงสร้าง กระบวนงาน กฎหมาย บุคลากร) โดยมี นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุม ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานเชิงสถิติของแต่ละหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยในวันนี้คณะกรรมการฯได้เห็นชอบในหลักการแล้วให้แต่ละหน่วยงานไปทบทวนเพื่อความถูกต้องครบถ้วนแล้วยืนยันข้อมูลให้สนง.สถิติ(ฝ่ายเลขา)ต่อไป

art_trackสังเกตการณ์และให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ในพื้นที่บ้านสันยาว ตำบลห้วยไคร้ บ้านเกล็ดทอง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ออกสังเกตการณ์และให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ในพื้นที่บ้านสันยาว ตำบลห้วยไคร้ บ้านเกล็ดทอง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackให้สัมภาษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ ‘’การส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยว ‘’ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackโรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมแถลงข่าวการจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าว ณ โรงแรมเดอะเลเจนต์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย - ลาว '' Chiangkhong Run For Friendship''

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. จังหวัดเชียราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโน และวัดใหม่ศรีร่มเย็น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย - ลาว '' Chiangkhong Run For Friendship'' ณ บริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

art_trackให้สัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวไมซ์และบริการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวไมซ์และบริการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

art_trackร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่ง ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย - ลาว '' Chiangkhong Run For Friendship''

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่ง ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย - ลาว '' Chiangkhong Run For Friendship'' กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ

art_trackประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย,ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ,ชมรมร้านอาหาร เขตเทศบาลเชียงราย,ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย,ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ,ชมรมร้านอาหาร เขตเทศบาลเชียงราย,ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

art_trackโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ 9

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดอยแม่สลองและบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ท่านปรีดิยาธร เทวกุลและคณะ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดอยแม่สลองและบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่อไป ณ ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

art_trackงานแถลงข่าว วิ่งมาราธอน ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน “ Chiang Khong Run for Friendship

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าว วิ่งมาราธอน ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน “ Chiang Khong Run for Friendship" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ด่านพรมแดนเชียงของ สะพานมิตรภาพไทย- ลาว แห่งที่ 4

art_trackร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพิธีสมโภชถวายมณฑปประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพิธีสมโภชถวายมณฑปประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ที่หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

art_trackกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK''

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย รวมทั้งส่วนราชการและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเชียงแสน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย