เปิดดู 272 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพิธีสมโภชถวายมณฑปประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพิธีสมโภชถวายมณฑปประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ที่หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อาราธนาพระปริตร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ มณฑปประดิษฐานพระนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ภายในหอปรัชญา รัชกาลที่ 9