เปิดดู 294 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ 9

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย