เปิดดู 325 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย,ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ,ชมรมร้านอาหาร เขตเทศบาลเชียงราย,ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย,ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ,ชมรมร้านอาหาร เขตเทศบาลเชียงราย,ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย