เปิดดู 541 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK''

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดร่องเสือเต้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย