เปิดดู 801 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หรือ Sport For all 4.0”

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หรือ Sport For all 4.0” โดยมีข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย