ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2562 เปิดดู 734 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมงานของ สมาคม PATA เชียงราย

วันที่ 23 มกราคม 62 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามนายวีระศักดิ์. โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกนะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงานของ สมาคม PATA เชียงราย โดย รมต ได้บรรยายสถานการณ์ท่องเที่ยวประเทศไทยและจังหวัดเชียงราย