ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู 727 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่