ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 895 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงราย ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา พร้อมทั้งถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สืบเนื่องจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่แล้วเสร็จไปอย่างสมพระเกียรติ รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน จัดกิจกรรมมหรสพสมโภชฯ ขึ้นทั่วประเทศ ต่อเนื่อง 7 คืน ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้ สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น พร้อมทั้งเริ่มถ่ายทอดสดในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด รับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ NBT เพื่อเปิดงานและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ ต่อจากนั้น ร่วมรับชมการแสดงมหรสพมโภช ประกอบด้วย การรำถวายพระพร จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การแสดงกลองสะบัดชัย ฟ้อนนก ฟ้อนโต จากเยาวชนบ้านไร่ อ.เชียงแสน การแสดงฟ้อนเล็บเชียงราย ฟ้อนสาวไหม การแสดงจากกลุ่มชาติพันธ์อาข่า จากอ.เมือง ก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงวง Backup จากมณฑลทหารบกที่ 37