ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2565 เปิดดู 177 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลเนื่องใน


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลเนื่องใน

"วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565"

 

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชาการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลเนื่องใน "วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565"
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติ จาก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานกิจกรรม
               ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565” เพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามศรัทธาสำหรับเป็นรางวัลแก่ผู้ซื้อบัตรสลากกาชาดและบัตรกาชาดไชโย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2565 และเพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาจังหวัดชาดเชียงราย ด้านสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เมื่อยามได้รับความทุกข์ยากความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย