ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทำความสะอาด ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง