ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สุวพัชร)