ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง