ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง