ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG SCX-8240na หมายเลขครุภัณฑ์ สทกจ.ชร. ถอ-58004-ชร เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง