ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง