ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ CANON MF4550D หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-010-0002-115757-560001 เพื่อใช้ใน ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง