ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ๓ จุดบริการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง