ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนสารกรองน้ำประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ร่องขุ่น) เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง