ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจกบานผลักมือจับสแตนเลส เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย (ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง