ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ตผ่านสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ IPPHONE เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง